Results


 • Time
 • Team1
 • Scores
 • Team2
 • 07/08/2018
 • 19:00
 • Kilmeena
 • Kilmeena
 • 2 v 0
 • 2-8V0-13
 • Bohola Moy Davitts
 • Bohola Moy Davitts
 • Venue: Kilmeena

 • 07/08/2018
 • 19:00
 • Ballina Stephenites
 • Ballina Stephenites
 • 2 v 6
 • 2-16V6-5
 • Claremorris
 • Claremorris
 • Venue: James Stephens Park

 • 12/08/2018
 • 12:00
 • Castlebar Mitchels
 • Castlebar Mitchels
 • 2 v 1
 • 2-14V1-6
 • Kilmeena
 • Kilmeena
 • Venue: Páirc Josie Munnelly

 • 14/08/2018
 • 19:45
 • Castlebar Mitchels
 • Castlebar Mitchels
 • 2 v 0
 • 2-16V0-5
 • Claremorris
 • Claremorris
 • Venue: MacHale Park, Castlebar